1. F2L - First Two Layers
(První dvě vrstvy)

1. Složení kříže

2. Složení rohů

3. Hrany druhé vrstvy

2. OLL - Orientation of Last Layer
(Orientace poslední vrstvy)

Značení stran kostky a pohybů

První pohled

Druhý pohled

3. PLL - Permutation of Last Layer
(Permutace poslední vrstvy)

Značení stran kostky a pohybů

Dva nutné PLL algoritmy:
*Nakombinováním těchto algoritmů lze složit celou třetí vrstvu.